Opatrenie proti šíreniu
nákazy koronavírusu

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu, z dôvodu všeobecne platných preventívnych opatrení a potenciálnej karantény či už na našej, alebo Vašej strane, nebude možné od 12.1.2021 počas klientskych dní až do odvolania uskutočňovať platby v hotovosti na pracovisku SALAMON INTERNET, s.r.o.

Prosíme ctených zákazníkov, aby platby faktúr uhrádzali bankovým prevodom, priamym vkladom v bankách (prípadne poštovou poukážkou - iba vo výnimočných prípadoch).

Nižšie uvádzame čísla účtov na ktoré je možné úhrady poukázať:

FIO BANKA: SK67 8330 0000 0023 0105 8010
PRIMA BANKA: SK27 3100 0000 0042 1006 7607
Pre správnu úhradu nezabudnite uviesť číslo Vašej zmluvy ako Variabilný Symbol.


Aktuálny vývoj v súvislosti s koronavírusom nemá vplyv na dostupnosť nevyhnutných servisných služieb pre klientov.

Zároveň vás prosíme o rešpektovanie toho, že v prípade príznakov akejkoľvek choroby prejavujúcej sa u klienta, ako sú teplota, kašeľ, kýchanie, celková slabosť a podobne, Vám náš pracovník môže odmietnuť vykonanie servisných služieb. Ide o základnú a nevyhnutnú prevenciu, ktorá je v súlade s odporúčaniami a nariadeniami príslušných štátnych orgánov.

V prípade potreby nás kontaktujte prioritne prostredníctvom e-mailu: info@salamon.sk, alebo na tel. čísle 031/770 7888 alebo tel. čísle 0905 707 888. Vzhľadom k tomu, že náš areál bude uzavretý, bez predošlej telefonickej dohody nás prosím nenavštevujte.

Za pochopenie ďakuje kolektív spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

info@salamon.sk

Partizánska 18, 92701 Šaľa. Slovakia

Neváhajte
KONTAKTUJTE NÁS

mobil: +421-905-707888 fax: +421-31-7707064